STIHL ovlašćeni servis i prodaja
STIHL savetovanje 011/332-9979
STIHL savetovanje 011/332-9979

Politika zaštite privatnosti

SBG-u veoma cenimo Vašu privatnost i zato o Vašim podacima izuzetno pažljivo brinemo. Sve posredovane informacije su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa firmom SBG.

 Zaštita privatnosti podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

SBG će Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. SBG neće predati ili prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u SBG-u su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka. Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.

Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.

Pored navedenih podataka prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. SBG se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.


U ovoj Politici zaštite privatnosti opisuje se način na koji prikupljamo, čuvamo i koristimo podatke o ličnosti. Ova Politika zaštite privatnosti primenjuje se samo na informacije koje prikupimo od resursa na internetu na kojima se nalazi link ka ovoj Politici. KORIŠĆENJEM OVOG INTERNET SAJTA SAGLASNI STE SA PRIKUPLJANJEM I KORIŠĆENJEM INFORMACIJA NA NAČIN UTVRĐEN U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PRIVATNOSTI. ISTO TAKO POTVRĐUJETE SAGLASNOST SA TIM DA KOMPANIJA SBG D.O.O. MOŽE POVREMENO I PO SVOM NAHOĐENJU MENJATI, MODIFIKOVATI, DOPUNJAVATI, BRISATI ILI NA DRUGI NAČIN AŽURIRATI OVU POLITIKU ZAŠTITE PRIVATNOSTI. Nameravamo da svaku takvu izmenu objavimo na ovoj internet stranici tako da budete u potpunosti obavešteni o vrstama informacija koje prikupljamo, načinu na koji ih koristimo i okolnostima pod kojima mogu biti obelodanjene.

Naša Politika zaštite privatnosti je lako dostupna budući da se nalazi na našoj početnoj internet stranici, a na svim delovima internet sajta na kojima se zahteva davanje podataka o ličnosti nalaze se linkovi ka ovoj Politici. Na takvim punktovima za prikupljanje podataka mogu se po potrebi naći i dodatna objašnjenja u pogledu svrhe u koju će se ti podaci koristiti. Ova Politika, u sprezi sa dodatnim objašnjenjima, pružiće vam informacije o tome kako postupamo sa ličnim podacima koje nam dobrovoljno dostavljate u vezi sa korišćenjem naših internet sajtova.

1. Obaveza poštovanja privatnosti

Za potrebe ove Politike zaštite privatnosti, pojam „podaci o ličnosti/lični podaci“ odnosi se na informacije poput vašeg imena i prezimena, datuma rođenja, imejl adrese, poštanske adrese, broja telefona ili IP adrese koja se može upotrebiti za vašu identifikaciju. Uopšteno govoreći, kompanija SBG d.o.o. ne vrši obradu vaših ličnih podataka bez vašeg pristanka. Međutim, zadržavamo pravo da pod izuzetnim okolnostima vršimo dodatnu obradu podataka u meri u kojoj se to zakonom dopušta ili zahteva, odnosno za potrebe krivične ili druge zakonite istrage.

U odredbama koje slede objašnjeno je kada i na koji način prikupljamo lične podatke o vama.

2. Predviđena svrha u koju se koriste podaci o ličnosti

Za većinu naših servisa nije potreban nikakav vid registracije, što vam omogućava da posećujete naš internet sajt bez otkrivanja svog identiteta. Međutim, za neke od servisa može biti potrebna registracija. Od vas se prilikom registracije može zahtevati da popunite određena polja (neka su obavezna, a neka ne), kao i da izaberete korisničko ime i lozinku. Ako u takvim situacijama odlučite da ne date lične podatke koje od vas tražimo, može vam biti onemogućen pristup određenim delovima sajta, a nama uskraćena mogućnost da odgovaramo na vaše upite.

O svrsi obrade podataka o ličnosti obaveštavamo vas prilikom traženja takvih podataka od vas. Primera radi, možemo prikupljati i koristiti podatke o ličnosti da bismo vam isporučili proizvode ili usluge, od vas naplatili tražene proizvode i usluge, reklamirali proizvode i usluge za koje smatramo da ste zainteresovani, ili da bismo sa vama komunicirali iz drugih razloga.

Vaše podatke čuvamo u skladu sa svim primenljivim zakonskim i etičkim kriterijumima koji se odnose na izveštavanje, odnosno čuvanje dokumentacije.

3. Neobelodanjivanje podataka

Vaše lične podatke nećemo prodavati, razmenjivati niti na drugi način distribuirati trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim ovom Politikom zaštite privatnosti.

Postoje dva slučaja u kojima se podaci o ličnosti mogu obelodaniti trećim licima. Prvi slučaj podrazumeva kupoprodaju, ustupanje ili prenos poslovnog subjekta koji raspolaže ovim internet sajtom i sa njim povezanim podacima o klijentima; u tom slučaju ćemo od kupca, odnosno prijemnika zahtevati da sa podacima o ličnosti postupa na način predviđen ovom Politikom zaštite privatnosti. Drugi slučaj podrazumeva obelodanjivanje podataka o ličnosti trećem licu u skladu sa zakonom, odlukom suda ili drugog državnog organa, odnosno za potrebe vođenja krivičnog ili drugog postupka.

4. Pravo pristupa

Imate pravo na to da vaši lični podaci budu ažurni. Zakonodavstvom pojedinih država predviđeno je vaše pravo da od nas zahtevate ispravku ili brisanje podataka o ličnosti. Pored toga, u svakom trenutku možete zatražiti da prestanemo da kontaktiramo sa vama. Ukoliko želite da nam se obratite u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka, možete to učiniti putem sledeće imejl adrese office@sbg.rs. U imejl poruci navedite naziv internet sajta na kome ste ostavili lične podatke, kao i konkretne informacije koje želite da ispravite, ažurirate ili obrišete. Važi zahtevi biće blagovremeno i pravilno razmotreni. Zahtevi za brisanje podataka o ličnosti podležu relevantnim zakonskim i etičkim obavezama koje se primenjuju na nas u pogledu izveštavanja, odnosno čuvanja dokumentacije.

5. Bezbednost i poverljivost

U cilju očuvanja bezbednosti i poverljivosti podataka o ličnosti koje prikupljamo putem interneta, koristimo informacione mreže koje su, između ostalog, zaštićene lozinkom i zaštitnim zidom (firewall) koji se standardno koristi u ovoj delatnosti. Prilikom rukovanja vašim podacima o ličnosti preduzimamo razumne mere koje su osmišljene u cilju sprečavanja gubitka, zloupotrebe, nedozvoljenog pristupa, obelodanjivanja, izmene ili uništenja podataka. Mada ne možemo da garantujemo da neće doći do gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene ili uništenja podataka, nastojimo da sprečimo takve neželjene događaje.

6. Prenos podataka u inostranstvo

Podatke ne prenosimo van interne baze podataka.

7. Anonimni podaci i „kolačići“

Možemo prikupljati i obrađivati anonimne informacije o vašoj poseti ovom internet sajtu, poput podataka o pojedinim stranicama koje posećujete i pretragama koje vršite. Ovakve anonimne informacije pomažu nam da unapredimo sadržaj internet sajta, a koristimo ih i za izradu statistike o osobama koje posećuju naš sajt, tj. za interne potrebe istraživanja tržišta. U tom cilju možemo instalirati „kolačiće“ (engl. cookies) koji registruju prvi nivo naziva internet domena korisnika (npr. „bigmail.com“ iz imejl adrese „john@bigmail.com“), kao i datum i vreme pristupa. Kolačiće koristimo na način na koji se ne može otkriti identitet pojedinačnog korisnika. Kolačić predstavlja mali podatak koji se šalje internet pretraživaču i skladišti na hard disku vašeg računara. Kolačići ne štete računarima. Svoj pretraživač možete podesiti tako da vas obaveštava o prijemu kolačića tako da možete da odlučite da li da ih prihvatite ili ne. Prilikom prikupljanja i obrade informacija opisanih u ovom odeljku možemo koristiti usluge trećih lica, a sva takva lica biće dužna da se pridržavaju obaveza iz stava 3. ovog odeljka.

Uz kolačiće na ovom sajtu možemo povremeno koristiti i HTML oznake (poznate i pod nazivom internet tagaction tagsingle-pixel GIFclear GIF i 1-by-1 GIF), a za te potrebe možemo angažovati spoljašnjeg partnera za reklamiranje. Oznake se postavljaju na reklame na internetu koje vas usmeravaju ka ovom sajtu, kao i na različite stranice ovog sajta. Navedenu tehnologiju koristimo za merenje reakcija posetilaca na naše sajtove i delotvornosti naših reklamnih kampanja (uključujući broj pristupa određenoj internet stranici i informacije koje se na njoj čitaju). Ove HTML oznake/kolačići mogu omogućiti angažovanom spoljašnjem partneru da prikuplja anonimne skupove podataka o posetiocima drugih internet sajtova. Budite uvereni da MI pomoću ovih oznaka i kolačića NE prikupljamo niti pretražujemo nikakve informacije koje ukazuju na identitet naših posetilaca, poput imena i prezimena, poštanskih i imejl adresa ili brojeva telefona. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o HTML oznakama i kolačićima koji su povezani sa reklamiranjem na internetu ili ukoliko želite da budete izuzeti od prikupljanja anonimnih informacija od strane trećih lica, posetite internet sajt Network Advertising Initiative.

8. Deca i podaci o ličnosti

Većina servisa koji su dostupni na ovom internet sajtu namenjena je punoletnim licima. Svako lice koje traži informacije o lekovima namenjenim deci mora biti punoletno. Nećemo svesno prikupljati, koristiti, niti obelodanjivati lične podatke dobijene od maloletnog lica ukoliko od njegovog roditelja ili staratelja ne dobijemo prethodnu saglasnost u neposrednom kontaktu (ne putem interneta). Roditelja ćemo obavestiti o (i) konkretnim vrstama podataka o ličnosti koji se prikupljaju od maloletnog lica i (ii) mogućnosti da se usprotivi daljem prikupljanju, korišćenju ili čuvanju takvih podataka. Poštujemo zakone o zaštiti dece.

9. Veze ka drugim internet sajtovima

Ova Politika zaštite privatnosti odnosi se samo na ovaj internet sajt i njome nisu obuhvaćeni sajtovi trećih lica. Na ovom internet sajtu možemo postavljati veze (linkove) ka drugim sajtovima koji, po našem mišljenju, mogu da zanimaju naše posetioce. Nastojimo da obezbedimo da ti sajtovi odgovaraju najvišim standardima. Međutim, zbog prirode svetske računarske mreže ne možemo garantovati da će svaki internet sajt ka kojem postavimo vezu ispunjavati standarde zaštite privatnosti, niti odgovaramo za sadržaje na takvim sajtovima. Ova Politika zaštite privatnosti nije namenjena sajtovima ka kojima postavljamo veze, a koji nisu u vlasništvu kompanije SBG d.o.o..

10. Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbi u vezi sa primenom ove Politike zaštite privatnosti, ili ukoliko želite da nam uputite komentare i preporuke za njeno poboljšanje, možete kontaktirati sa nama putem sledeće imejl adrese: office@sbg.rs